Dukoral är ett receptbelagt drickvaccin som skyddar vuxna och barn från 2 års ålder mot kolera. Dukoral ingår inte i högkostnadsskyddet. Grundvaccination för vuxna är två doser. Doserna tas med 1-6 veckors mellanrum. För bästa effekt bör grundvaccinationen vara avslutad en vecka före avresa.

steg1

Lös upp en påse bikarbonatpulver (medföljer vaccinet) i ett glas kallt vatten (1,5 dl). Bikarbonatet används för att skydda vaccinet vid passagen genom magsäckens sura miljö.

Barn 2-6 år: häll bort hälften av den färdigblandade lösningen.

steg2

Skaka vaccinflaskan (1 flaska = 1 dos)

steg3

Häll vaccinet i bikarbonatlösningen. Rör om och drick. Det är viktigt att undvika mat och dryck cirka en timme före och efter vaccination.

Dukoral ger ett skydd mot kolera i upp till två år

Dukoral är ett drickbart vaccin som stimulerar immunförsvaret i tarmen och skapar ett bra skydd mot kolera. Vaccinet skyddar vuxna och barn från 2 års ålder mot kolera. Skyddseffekten är mot kolera är 85 procent.

Skydd mot kolera räcker i två år. För att upprätthålla skyddet rekommenderas en ny dos efter två år. För små barn upp till sex år räcker skyddet i sex månader. För att upprätthålla skyddet rekommenderas en ny dos efter sex månader.

Fyll på skyddet

Om upp till två år har gått sedan den senaste vaccinationen räcker det med en dos. Om mer än två år har gått sedan den senaste vaccinationen, bör grundvaccinationen (2 doser) förnyas. Detsamma gäller för barn (3 doser).

Kroppen skapar ett försvar

Vaccinet stimulerar immunförsvaret i tarmen och skapar ett skydd mot kolera. Skydd mot kolera kan förväntas cirka en vecka efter grund-vaccinationen.

Vaccinet innehåller avdödade kolerabakterier och renframställd oskadlig del av det toxin som kolerabakterier bildar. Vaccinet stimulerar immunförsvaret i tarmen och skapar ett skydd mot kolera. Dukoral ger ett 85 procentigt skydd mot insjuknande i kolera.

Läs mer om Dukoral på fass.se »